Fattige mister mulighet for idrett!

1309
Er et tegn på fattigdom om du har mulighet til å gi barna dine gode tilbud?

Spør du en Normann om problemene sine, kan de ramse opp i bøtter og spann. For dyrt på restauranter, ingen ting å ha på seg fra klesskapet, og alt for dyre priser på det nyeste nye på markedet. Dette er sikkert problemer de fleste i vårt samfunn kan kjenne seg igjen i. Men dette er ikke problemer som truer vår mulighet til å leve. Vi snakker her om luksusproblemer.

I følge Ordnett er et luksusproblem et problem, som ikke fortjener å bli gjort til et problem hvis vi sammenligner det  med noe annet og verre. Men er mennesker i dagens samfunn fult klar over dette? Vi kan snakke om absolutt fattigdom og relativ fattigdom. For å finne ut den absolutte fattigdommen regner vi ut hva det vil koste for at en person som bor i landet han bor i skal kunne klare å overleve. Relativ fattigdom handler mer om å leve et fullverdig liv. Nå snakker vi ikke om hva en person trenger for å leve, men om en person har det han trenger for å delta i samfunnet på samme måte som resten av befolkningen. I Norge kan et eksempel på dette være å sende barnet sitt på organisert idrett, som en fotballklubb.

Kilde: Store Norske Leksikon

Sarpsborg, østkant
Standaren på husene på østkanten er lavere enn i resten av byen
Sarpsborg, vestkant
Standaren på husene på vestkanten er lavere enn i resten av byen

Den internasjonale fattiggrensen sier at de som lever på under 1USD regnes som fattig. Hvis det er dette vi går etter kan vi vel ikke kalle mennesker i Norge fattige? Det finnes andre målinger, som er tatt i bruk i for eksempel Norge. I OECD-skala blir de som har en inntekt etter skatt som ligger under 50% av median i tre sammenhengende år som fattige.

Likevel er relativ fattigdom et problem i Norge. Familier som ikke har råd til å sende barna sine på idrett, og ungdom, som aldri kan bli med venner på kino og lignende. Mange familier kan ikke la barna sine bli med på klassetur, da det rett og slett blir for dyrt. Alle barn i Norge bør kunne ha råd til å spille på et fotballlag. Noe er galt.

Økningen av definerte fattige i Norge øker. Dette skal sies å være på grunn av flere sykemeldte i Norge. I følge en undersøkelse VG skriver om fra Ipsos MMI, sier én av tre spurte at det er for lett å utnytte Nav systemet. Det er nok mange som har ulike meninger rundt dette temaet. Er Norges problemer om fattigdom et luksusproblem?

Tekst/foto: Mathias Evje Odenbratt

LEGG IGJEN ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here