TO VEIER TIL ET YRKE:
MEDIER OG KOMMUNIKASJON ELLER
MEDIEPRODUKSJON

«Whoever controls the media, controls the mind» – Jim Morrison