To forskjellige verdener

2008
Bjørg Rose Pettersen på 81 år har opplevde store endringer i årene hun har levd.

Det har skjedd utrolig mye på utrolig kort tid. En som har vært med på å oppleve dette er Bjørg Rose Pettersen på 81 år. Hennes barndom var nok veldig annerledes fra hvordan hennes barnebarn har vokst opp. Det er viktig å se tilbake på fortiden, for å vite hva man skal gjøre for fremtiden. I denne artikkelen får du høre om Bjørg sine tanker rundt dagens ungdom, og fattigdom i Norge. Hva har endret seg fra den gangen hun var ung?

At dagens ungdom har det for godt er et aktuelt tema i dagens samfunn. Det kan Bjørg si seg enig i. Vi kan se at utviklingen har skjedd så fort. I dag har vi det rent for godt. “Helt fra de er små får de små det de peker på.” Slik holder samtalen på da vi diskuterer dagens ungdom hjemme hos Bjørg. Hun virker kanskje kritisk til ungdommen, men det er ikke bare negativt, sier hun. “Ungdommen er også flinke, de er opplyste, og godt skolerte.” De går på skole fra de er 6 år til de er rundt 25-30. Dette er veldig bra etter hennes mening.

Bjørg Rose Pettersen
Alltid mye stell når barnebarn og hund kommer på besøk

“Ungdommen i dag har det så godt at de ikke trenger å være kritiske” Vi snakker om politikk, da ungdom vil ha det så godt unnsett hvilket parti som har makten i Norge. På grunn av dette legger de ikke så mye tanke i hvilket parti de stemmer på, eller stemmer kanskje ikke i det hele tatt. Det er også mange eldre som ikke stemmer, av den grunn at det nå er samarbeidsregjeringer, og dette er ikke bare partiet de stemte på som kommer til makten.

Når vi snakker om fattigdom i Norge, er Bjørg klar på at det ikke er det i Norge. “De sier du er fattig om du ikke har råd til å være med på en skoletur.” Tenk på oss da, fikk aldri dra på en skoletur, vi hadde ikke penger til det” Da var det ikke snakk om fattigdom sier hun. Bjørg syns det er vanskelig å snakke for alle i sin generasjon rundt dette, da hun bodde på barnehjem, som sikkert var annerledes fra hvordan andre familier hadde det.

Foreldre tar for mye ansvar. “Ungdommen må få komme til å få bestemme litt og vite. Ikke bare få og få. For det ødelegger ungdommen.” Bjørg nevner mange ganger hvordan mange tror at penger vokser på trær. En annen måtte klore seg fast til jobb. Da Bjørg gikk på skole hadde de det som het potetferie. De ble sendt ut på bondelandet for å plukke poteter. De ringte skolen, så de hadde ikke noe de skulle si. De fikk 6 kroner dagen, som var mye penger for dem. Dette brukte de på å handle julegaver til hverandre. “Vi lærte verdien og forståelsen for penger. Vi var nesten like glad for julepapiret vi, du skulle sett hvor forsiktig vi pakka opp og bretta papiret, og hadde vi fått likt, så bytta vi.” forteller hun. Det er som om vi snakker om 2 forskjellig verdener.

Bjørg Rose Pettersen
Stor glede med barnebarn og hund i huset

Hva vi hele tiden kommer frem til er jo hvor godt vi faktisk har det her i Norge. Som er det Bjørg og de andre fra hennes generasjon har jobbet så hardt for. Derfor sier hun det er ikke negativt sånn det har blitt. Hver generasjon har en oppgave å lære sine barn å stå på egne bein. Derfor er det viktig vi ikke syr puter under ermene på ungdommen, men gir dem plass til å ta ansvar og tenke selv.

Tekst/foto: Mathias Evje Odenbratt